Publikované

Ako predísť úniku tepla?

Každé dvere potrebujú pravidelnú opravu, keďže strácajú funkčnosť, napríklad tesnenia. Čo vedie k zníženiu účinnosti dverí. Medzi ďalšie problémy patrí tepelná strata a vznik nadbytočných výdavkov. Dvere sú kľúčové rovnako ako okná, pre správne tesnenie a funkciu, aby boli správne nastavené na tesnenie. Pravidelný servis, výmena tesnenia a správne nastavenie dverí sú dôležité pre prevenciu úniku tepla a údržbu.

Chcete mať opravené dvere už zajtra?

Ponúkame aj thermokameru, ktorá dokáže zákazníkom ukázať, ako teplo uniká cez dvere, najmä počas zimy. Tento únik môže byť spôsobený zlou funkčnosťou tesnenia alebo neodborným manipulovaním. Odporúčame výmenu tesnenia a ponúkame aj predchádzať tepelným stratám a správne izolovať kritické miesta po inštalácii dverí.

autor: DoktorDvere vaša kľúčová služba