Publikované

Čo všetko by sme mali mať doma na domácu údržbu dverí a okien?

Na udržiavanie dverí a okien v dobrej kondícii je potrebné mať k dispozícii niekoľko základných čistiacich prostriedkov. Patria sem štandardné čistiace prostriedky, ktoré sú bežne dostupné v domácnosti. Je dôležité pravidelne udržiavať čistotu povrchov, aby sme predchádzali nahromadeniu nečistôt, ktoré môžu poškodiť vzhľad aj funkčnosť dverí a okien.

Ďalej sú potrebné konzervačné prípravky, ktoré udržujú vitalitu povrchu, či už dreveného, plastového alebo hliníkového. Tieto prípravky chránia povrch aj samotnú farbu. Je dôležité rozlišovať, či ide o interiérové alebo exteriérové povrchy.

Chcete si aj vy udržiavať dvere?

Nezabúdajte ani na čistenie a ošetrovanie tesnení. Na konzerváciu tesnení je vhodné používať silikónový sprej, ktorý zabezpečí ich dlhú životnosť a elasticitu. Pravidelné ošetrovanie tesnení je kľúčové pre udržanie tesnosti a funkčnosti dverí a okien, čo prispieva k celkovej energetickej efektívnosti domácnosti.

Nakoniec je dôležité venovať pozornosť aj mechanizmom dverí a okien. Na čistenie a odmasťovanie mechanizmov je vhodné používať prípravky ako WD-40. Pravidelné odprášenie a mazanie mechanizmov pomáha predchádzať ich opotrebovaniu a predlžuje ich životnosť.

autor: DoktorDvere vaša kľúčová služba